Lista produktów do porównania jest obecnie pusta.
Produkt
Cena

Polityka jakości

 

POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem działalności Grupy Kapitałowej Cersanit jest dążenie do wzrostu
poziomu satysfakcji Klientów, poprzez oferowanie produktów najwyższej jakości
o wysokich walorach funkcjonalnych, przy możliwe najmniejszym wpływie na
środowisko naturalne.

Środkiem do realizacji powyższych celów jest wdrożony i ciągle doskonalony
Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o wymagania normy ISO 9001 oraz ISO 14001.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizowana jest poprzez następujące działania:

 • Umacnianie wiodącej pozycji rynkowej w zakresie projektowania, produkcji oraz dystrybucji wyrobów wykorzystywanych do wyposażenia łazienek, aranżacji wnętrz, a także przestrzeni wokół domu oraz stref publicznych.
 • Stały monitoring oczekiwań i wymagań Klientów.
 • Ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości i konkurencyjności wyrobów oraz sposobów ich wytwarzania.
 • Rozwijanie wzajemnie korzystnej współpracy z dostawcami.
 • Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności techniczno-organizacyjnych oraz kształtowanie świadomości pracowników w zakresie jakości, ochrony środowiska poprzez odpowiedni system szkoleń i rozwoju.
 • Stałe unowocześnianie technicznego wyposażenia produkcyjnego.
 • Efektywne i ekonomiczne zarządzanie na każdym etapie produkcji.
 • Podejmowanie aktywnych działań na rzecz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko w procesach produkcyjnych i administracyjnych.
 • Utrzymywanie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy, zapewnienie pracownikom jak najlepszych warunków pracy, podejmowanie działań w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
 • Zrównoważony rozwój oparty na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla CERSANIT, jak i otoczenia: pracowników, interesariuszy i społeczności, w obrębie których działa.

Zarząd CERSANIT deklaruje:

 • zapewnienie odpowiednich zasobów organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych,
 • spełnianie wymogów wynikających z ustawodawstwa i aktualnych przepisów prawnych,
 • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Gdzie kupić nasze produkty